امروز:

مشاوره پروپزالانجام پایان نامه ارشد

گام اول در تدوین ارائه طرح تحقیقاتی، تدوین پروپزال (Proposal) خوب علمی است . در این راستا، قبل از عقد قرارداد جهت انجام هر طرح تحقیقاتی، کارفرما تقاضای پروپزال و بجمله دیگر توصیه یه اولیه انجام طرح می نماید و درمورد پروژه های دانشکده ی انتها نامـه ها نیز، قبل از شروع کار انتها نامـه ، می بایست پروپزال تدوین و در کمیته های پژوهشی، تصویب گردد.
در پروپزال، موارد ی همچون عنوان کار، بیان موضوع و مسئله مهم تحقیق، پرسشها ، فرضیات و اهداف اصلی و فرعی، ضرورت انجام طرح، قبلی ه پژوهشی، نحوه کار و جامعه و نمونه آماری و روش و وسائل گردآوری اطلاعات، نحوه تحلیل و منابع و ماخذ و … از تیترهای اصلی می باشند . در واقع با تولید و ساخت پروپزال، موضوعی ویِژگزینشه بیان شده و خلاها کمبودهایی که در بررسی ها قبلی مشاهده می گردد و تحقیق مدنظر در صدد رفع آن بر خواهد آمد، بیان می شود.
با ارائه یک پروپزال فنی علمی، راه برای انجام طرح هموار می گردد. لذا یکی از خدمات اصلی موسسه تدبیرسازان، مشاوره تدوین پروپزال و طرح اولیه پروژه های تحقیقاتی دانشبعضی است

نحوه نگارش پروپوزال
ظاهر پروپوزال به مقتضای رشته تحصیلی دانشجو و یا طرح تحقیقاتی مربوطه می تواند مفرق باشد ولی پروپزال جامع، می بایست همه بخش های زیر را حاوی شود:
ابتدا می بایست نوع تحقیق معین شود. یکی از موارد زیر باید بعنوان نوع تحقیق گزینش شود :
• تحقیق بنیادی : این بررسی ها که گاه مشاهدات مبنایى یا پایه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقایق و واقعیت‌ها معرفت پدیده‌ها و اشیاء بوده، که مرزهاى دانش عمومى بشر را گسترش مى‌دهند قوانین علمى را کشف کرده ، به تبیین ویژگى‌ها صفات واقعیت مى‌پردازند. دراین نتایج بررسی ها و تحقیقات شاید نظریه‌اى انشاء شود یا اصول، فرضیه‌ها یا قضایاى نظریه‌اى مورد تست قرار گیرد. در این نوع تحقیق، پژوهشگر توجه ی به قابل مصرف بودن نتایج حاصل، در مسایل زندگی ندارد. اما اگر چه در اکثر موارد کشف حقایق حاصل از این نوع بررسی ها شاید در انجام تحقیق، کاربر دی نداشته مورد توجه قرار نگیرد ولی اکثرا بعد از گذشت مدتی نتایج نتایج بررسی ها و تحقیقات بنیادی به صورت کاربر دی مورد مصرف قرار می گیرد.
تحقیق بنیادی تجربی: در این مشاهدات داده‌ها اطلاعات اولیه با مصرف از روش‌هاى تست ، مشاهده، مصاحبه و … گردآورى مى‌شود و با مصرف از روش‌ها و تکنیک‌هاى آمارى و معیارهاى پذیرفته شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مى‌گیرد. اما عقل فکر محقق در نحوه¬ی بکارگیرى روش‌ها نیز تحلیل نتایج بدست ‌آمده سهم زیادى دارد.
تحقیق بنیادی نظری: در این نتایج بررسی ها و تحقیقات اطلاعات و مواد اولیه¬ی ارزیابی بهراهنمای کتابخانه‌اى گردآورى مى‌شود پس با روش‌هاى مختلف دلیل مورد تجزیه نقد عقلانى قرار گرفته، نتیجه‌گیرى مى‌شود.
تحقیق فرد دی : این مشاهدات با مصرف از زمینه و بستر شناختى و معلوماتى که از طریق مشاهدات بنیادى فراهم شده براى رفع نیازمندى‌هاى بشر اصلاح بهینه‌سازى وسائل ها، روش‌ها، اشیاء الگوها در جهت توسعه¬ی رفاه آسایش و ارتقاى سطح زندگى آدم مورد استفاده قرار مى‌گیرند. گاهی از صاحبنظران معتقد هستند که تحقیق کاربر دی همان تحقیق بنیادی است، با این فرق که به اضافه بدست آوردن دانش علمی یا فنی نو ، از ابتدا جهت رسیدن به هدف عملی معین جهت داده می شود نتایج آن اساسا جهت ویرایش وضعیت موجود به کار گرفته می شود.
تحقیق عملی : نوعى تحقیق فرد دى است که خصلت محلى موضعى دارد اکثرا ً ویژگی تعمیم‌پذیرى خیلی ندارد. هدف اصلی پژوهش در عمل، حل مسئله ویِژگزینشه بوده کمک به گسترش علم نیست. این تحقیقات نیز بر داده‌هاى مشاهدات بنیادى تکیه دارند؛ زیرا از معلومات و قوانین آنها مصرف مى‌شود.

۱- مساله تحقیق (Field of Research)
ذیل عنوان مورد تحقیق می بایست عنوان دقیق تحقیق را ذکر بکنید . از آنجایی که عنوان پروپوزال نشانگر محتوای آن است در گزینش آن دقت لازم را مبذول فرمایید. در تعریف مساله تحقیق، می بایست هنر خلاصه نویسی کامل نگری رعایت گردد به مفهوم در عبارت ، اصل مورد مورد تحقیق تحقیق موردی آن ذکر شود. در مشاهدات علوم آدم ی، در موضوع تحقیق می بایست متغیرهای مستقل وابسته از پاک داده شوند مورد به گونه ای بیان شود که مخاطب، درک نماید محقق قصد تحلیل تاثیر چه متغیری را روی چه متغیری دارد.
۲- بیان مسئله مورد تحقیق (The problem and research topic)
در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی رابطه آن با رشته تحصیلی مورد نظر، و ارزش مساله به لحاظ علمی فرد دی را شرح دهید. در واقع بخش بیان مسأله مهم تحقیق حاوی تشریح مسأله معرفی آن، بیان جنبه های مجهول مبهم، بیان متغیرهای مربوطه بیان اهداف کلی تحقیق است . این پارت یکی از مهمترین بخش های پروپزال است . ابتدا می بایست موضوع متغیرهای تشکیل دهنده آن تعریف شوند. پس مساله و خلاء تحقیقاتی که سبب شده است محقق به فکر تدوین این پروپزال بیافتد بیان گردد. مسئله ای که دیگر محققان بدان نپرداخته اند یا مورد مهمی که محققان در قسمت توصیه ات تحقیقاتشان به دیگر محققین برای انجام پیشنهاد کرده اند. پس بیان شود چگونه در این تحقیق، قصد مرتفع نمودن مساله مطروحه را داریم و در پایان، بخش بیان مسئله اصلی با سوال اصلی تحقیق به اتمام می رسد. توصیه می گردد این بخش حداقل صفحه حداکثر دو صفحه باشد در نگارش آن با توجه به اینکه یکی از بخش های اصلی است که محقق می تواند در آن رفرنس دهی نماید، هر عبارت و تعریف موضوعی، بصورت علمی مستند به تحقیق و مقاله ای معتبر شود درست مانند مقاله . این مورد باعث می شود اساتید مخاطبین پروپزال، متذکر قدرت علمی مساله شوند. در این بخش از کلی گوئی و از کپی نوشتن مطالب دیگر مشاهدات حذر شود. ضروری است برای تدوین این بخش، حداقل ۱۰ مقاله و تحقیق انتها نامـه معتبر مرتبط داخلی خارجی تحقیق و از آنها استفاده گردد

۳- ارزش ضرورت تحقیق :
در این بخش از پروپزال همان گونه که از اسمش پیداست، می بایست در باره ارزش ضرورت انجام تحقیق بحث شود. این بیان می تواند در دو بخش کلی باشد، ارزش مساله اصلی مورد تحقیق ارزش انجام تحقیق جهت سازمان مورد مطالعه. بعنوان مثال تحقیقی با عنوان “رابطه مدیریت سود و حاکمیت مجموعه ی (موردی کمپانی های بورس اوراق بهادار تهران)” را درنظر بگیریم. در ابتدا می بایست در باب ضرورت پرداخت به مقوله حاکمیت مجموعه ی ارزش آن جهت مجموعه ها (و دلایل ورشکستگی شرکت هایی که حاکمیت مجموعه ی را رعایت نکرده اند) بحث شود. پس در باب ارزش مقوله مدیریت سود برای شرکـت ها، در وهله سوم در باب ارزش رابطه بین این دو مقوله و در نهایت ارزش رابطه مدیریت سود با حاکمیت مجموعه ی بطور تخصصی برای سازمان مورد مطالعه به مفهوم شرکـت های بورسی. استفاده از مقالات و منابع جدید به روز در این بخش و رفرنس دهی به آنها فراموش نشود

۴- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط یا قبلی ه پژوهشی (Background or a brief literature review on the research topic)
در نظر داشته باشید که شما می بایست یا موضوعی را بیان نمایید یا موضوعی که از قبل بر روی آن تحقیق صورت گرفته را تکمیل نمایید. در اینجا می بایست شرح مختصر اما کامل به همراه ارائه مرجع درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موارد نزدیک به آن انجام شده ارائه شود. در این وهله شما می بایست همه پروژه هایی که قصد دارید برای پژوهش از آنها یاری بگیرید را نام برده منابعی معتبر و کامل را بیان نمایید.
برخی دانشجو در نظر دارد موارد تحقیقاتی انجام شده در قدیم را رفع اشکال نماید یا به طور کلی رد نماید. این بخش می بایست به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات نماید که شما مطالعه ای جامع کامل در این زمینه انجام داده اید و به مطلبی که موضوع پژوهش است تسلط کامل دارید.
قبلی ه پژوهشی خوبتر است در دو بخش قبلی ه داخلی قبلی ه خارجی بیان شود و در هر دو مورد، به چکیده نتایج بررسی ها و تحقیقات مرتبط اشاره شود. فرم صحیح بدینگونه است که ابتدا نام محقق، پس سال تحقیق، پس موضوع و عنوان تحقیق وی در ادامه بطور خلاصهروش تحقیق، متغیرها، سازمان مورد مطالعه و بخصوص نتایج و یافته های وی عنوان شود.

۵- اهداف (Objective of Study)

در نهایت در هر تحقیق شما هدفی را دنبال می بکنید در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می بکنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید، به کدام سمت حرکت می بکنید و فکر می بکنید به کجا خواهید رسید.
به طور واضح پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت. بخش اهداف از : هدف مهم ، اهداف فرعی اهداف فرد دی تشکیل شده است.

۶- فرضیه ها تحقیق (Research hypotheses):
فرضیه ها جهت بررسی ها توصیفی، پیمایشی، کاربر دی و غیره بیان می شود. در این پارت محقق، از پیش فرضیاتی را بیان می نماید هیچ دلیل ندارد که این فرضیات، به احتمال زیاد در طی تحقیق تائید گردند. در واقع محقق استنباط و حدث خود را از رابطه بین متغیرهای تحقیق بیان می نماید و وظیفه دارد در طی تحقیق با مصرف از وسائل ها و آزمون های مناسب آن موضوع، به تائید یا رد فرض بپردازد. بعنوان مثال در مساله “تحلیل رابطه توانمندسازی منابع آدم ی با بهره وری سازمان”، فرض اصلی بدینگونه بیان می شود :
بین توانمندسازی منابع آدم ی و بهره وری سازمان مورد مطالعه، رابطه مفهوم داری وجود دارد.
محقق با استفاده از وسائل سوال نامـه و آزمون های مناسب این فرض را آزمون خواهد کرد. فرضیات تحقیق به دو دسته فرض اصلی فرضیات فرعی تقسیم می شوند که در فرضیات فرعی، رابطه متغیرهای تشکیل دهنده متغیر مستقل بیان می شود. بعنوان مثال در تحقیق فوق، محقق باید مولفه های توانمندسازی را معین کرده پس رابطه هر یک از این مولفه ها با بهره وری سازمان، خود فرض فرعی است . بعنوان مثال چنانچه شاخص های توانمند سازی را توانایی کارکنان، مهارت کارکنان ، نگرش کارکنان سبک رهبر ی و فرد کارکنان بگیریم، پنج فرض فرعی به صورت زیر بیان می گردد :
بین توانایی کارکنان بهره وری سازمان مورد تحقیق رابطه مفهوم داری وجود دارد.
بین مهارت کارکنان بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه مفهوم داری وجود دارد.
بین نگرش کارکنان بهره وری سازمان مورد تحقیق رابطه مفهوم داری وجود دارد.
بین سبک فرمانبردار ی بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه مفهوم داری وجود دارد.
بین فرد کارکنان بهره وری سازمان مورد تحقیق رابطه مفهوم داری وجود دارد.
اما تمام تحقیقات، فرضیه ندارند بخصوص در تحقیقاتی که مدل سازی انجام می شود به جای بیان نمودن و آزمون فرضیات، محقق به پرسشها تحقیق جواب می دهد.

۷-موارد تحقیق (Research questions) :
موارد هم شبیه فرضیات هستند فقط فرم بیان آنها تغییر می نماید . موارد از دو بخش سوال اصلی سوالات فرعی تشکیل می شوند که تعداد آنها بهتر است شبیه اهداف و فرضیات باشد. خوب است سوالات تحقیق با کلماتی مانند شروع نشود. بعنوان مثال در تحقیق “ارزیابی رابطه توانمندسازی منابع آدم ی با بهره وری سازمان”، سوال مهم اینگونه بیان می گردد : بین توانمندسازی منابع آدم ی با بهره وری سازمان مورد تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟ نوع میزان این رابطه چگونه است؟

۸-روش شناسی تحقیق(Methodology of study)
در این بخش می بایستروش تحقیق از جنبه های مختلف نقد شود. بعنوان مثالآموزش تحقیق از بعد جمع آوری اطلاعات (کتابخانه ای میدانی و …)،آموزش تحقیق از بعد تحلیل اطلاعات (همبستگی، علی …)،آموزش تحقیق از بعد هدف (فرد دی، نظری و …)، از بعد نوع اطلاعات (پس رویدادی، سری زمانی و …)

۹-وسائل روش گردآوری اطلاعات :
در این بخش می بایست بهشیوه جمع آوری اطلاعات اشاره شود. ازشیوه های کتابخانه ای، اسنادی، میدانی … متناسب با نوع تحقیق بمنظور گردآوری اطلاعات مصرف می شود. همین طور وسائل گردآوری اطلاعات متناسب با رشته و موضوع تحقیق معین می شود. وسائل ها موارد ی نظیر : کتاب مقالات مرتبط ، اینترنت، منابع کتابخانه ای آرشیو شرکت مورد مطالعه، نقد مدارک و اسناد، مصاحبه، پرسش نامـه و … می باشند .

۱۰- متغیرها و مدل مفهومی تحقیق :
در این بخش متغیرهای تحقیق در قالب متغیر وابسته یا اصلی ، متغیرهای مستقل یا شرح ی، متغیرهای واسطه ای، متغیرهای کنترلی بیان می گردند. اما در تمام مشاهدات با متغیرها روبرو نیستیم. بدنبال ارائه متغیرهای تحقیق، می توان مدل مفهومی تحقیق را هم در قالب نموداری گرافیکی ارائه نمود. ارائه نمودار گرافیکی مـدل تحقیق جهت رابطه متغیرها در آن بسیار زیاد خیلی مهم است و بطور خلاصه به مخاطب می تواند کل تحقیق را بصورت نموداری نشان دهد.

۱۱-جامعه آماری، نمونه آماری،آموزش نمونه گیری :
در این بخش سه مفهوم بیان می شود. ابتدا جامعه آماری که سازمان مورد تحقیق (case study) تحقیق را بیان می نماید . جامعه تحقیق می بایست در دسترس اطلاعات مربوط به آن موجود باشد. با تذکر به گستردگی اندازه جامعه آماری، اکثرا نمونه ای از بطن جامعه گزینش می شود. در بخش آموزش در همین سایتروش های مختلف نمونه گیری اطلاعات آنها بیان شده است. با توجه به نوع تحقیق، نمونه آماری گزینش می گردد. بعنوان مثال تحقیق با عنوان نقد رابطه هوش هیجانی پیشرفت تحصیلی (موردی دانشجویان دخمل ) را درنظر بگیرید. در این مورد، دانشجویان دخمل دانشکده های کشور جامعه را تشکیل می دهند ولی می بایست نمونه ای محدودتر گزینش شود بعنوان مثال دانشجویان دخمل دانشکده شهید بهشتی و اما با می تواند محدودتر شود : دانشجویان دخمل رشته فلان دانشکده فلان. اما بعد از تعیین نمونه، می بایست اندازه نمونه تعداد دقیق آن ازآموزش مناسب (فرمول، جداول آماری …) معین گردد. لازم نیست تعداد دقیق نمونه در پروپزال اشاره شود تنها می توان به جامعه و نمونه اشاره نمود و در نهایتآموزش نمونه گیری نیز معین گردد تا در فصل سوم تحقیق، تعداد دقیق نمونه تعیین شود.
۱۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این بخش می بایست به وسائل ها، مدل ها، آزمون ها، نرم افزار ها و الگوریتم هایی که بمنظور تجزیه و تحلیل بیان رابطه متغیرها و یا مـدل سازی تحقیق مصرف می گردند اشاره شود. نوع آمار (توصیفی، استنباطی، هر دو) هم باید در این بخش معین شود. اما با تذکر به اینکه انتخاب وسائل دقیق بهینه جهت نقد اطلاعات منوط به نرمالیتی یا عدم نرمالیتی متغیرها، پایایی یا عدم پایایی متغیرها … است این منوط به گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق (کتابخانه ای یا میدانی) است و این فرآیند در فصول سوم چهارم تحقیق اتفاق می افتد لذا خوبتر است در پروپزال در بخشراهنمای تحلیل، گزینش آموزش را مشروط کنیم به نتایج نرمالیتی و پایایی متغیرها در فصل چهارم. بدینگونه که چنانچه داده ها نرمال باشند از آزمون های پارامتریک چنانچه نرمال نباشند از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد. مگر در شرایطی که مد سازی یا شبیه سازی صورت می گیرد وسائل ان (مثل شبکه عصبی، فازی و …) از پیش معین است.

۱۲-محدودیت های تحقیق :
در این قسمت به محدودیت ها و موارد ابه احتمال زیاد لی سر راه تحقیق اشاره می شود.

۱۳-تعاریف متغیرهای تحقیق :
اکثرا ٌ در بخش انتهایی پروپزال می بایست متغیرهای مهم و فرعی تحقیق به دو گونه تعریف شوند : نظری عملیاتی. در تعریف نظری، می بایست از نظریه های معتبر در تعریف موضوع مصرف شود در انتها تعریف، منبع مقتبس شده ذکر شود. در بخش تعریف عملیاتی می بایست وسائل فرد دی محقق جهت متغیر نامبرده در این تحقیق ذکر شود. بعنوان مثال کلمه “اندیشه استراتژیک” را درنظر بگیرید. در تعریف نظری می توان گفت : اندیشه استراتژیک فرایندی که مدیران ابیشتر شدن از آن طریق می توانند «فراتر از بحرانها فرایندهای مدیریتی روزانه بیندیشند» تا نگرشی مفرق از سازمان و محیط متغیر آن به دست آورند(گرت، ۱۹۹۵).
در تعریف عملیاتی می بایست اشاره شود که در تحقیق فوق ، اندیشه استراتژیک از چه طریقی اندازه گیری می شود.

۱۴- منابع و ماخذ :
در تولید و ساخت پروپوزال به احتمال زیاد ً از منابع معتبر قابل ارائه مصرف نمایید. این لیست می بایست بر اساس حروف الفبا تنظیم شود. که حاوی لیست پروژه هایی است که از قبل در این زمینه انجام شده شما می خواهید جهت تحقیق از آنها بهره ببرید. نکته با اهمیت زیاد این است که فقط منابعی ذکر شوند که در متن پروپزال از آن استفاده شده برعکـس هر منبعی که در متن پروپزال بدان اشاره شده حتمـا در لیست منابع پیدا شود.

۱۵- نکات ویژه :
• پروپزال در واقع نقشه راه تحقیق است لذا در تدوین آن می بایست نهایت دقت صورت گیرد موارد ی غیر قابل انجام به عنوان اهداف بیان نشوند.
• برای دانشجویان خارجی، به همان اندازه که بخش علمی و فنی پروپزال ارزش دارد، بجث برگردان آن نیز مهم است لذا در ترجمه نهایت دقت صورت گیرد.
• اندازه پروپزال نیز زیاد با اهمیت است. اندازه پروپزال نمی بایست با عنوان نمودن مطالب غیر ضروری و ارتباط زیاد شود همچنین نباید پروپزال گنگ و مبهم باشد.
• قبل از تدوین پروپزال خوب است مقالات منابع ارتباط گردآوری شده تحقیق گردد و نقشه تدوین پروپزال از قبل از تدوین آن رسم شود.


نوشته شده در : شنبه 25 اردیبهشت 1395  توسط : مطالب علمی 2015.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات